• Elektron Ticarətdə tərəf olan bütün şirkətlər birliyə üzv ola bilərlər.

  • Birlikdəki heç bir şirkətin hüquqi öhdəliyi yoxdur.
  • Ayda 1 dəfə keçirlən iclaslara qatılmaq zəruridir.
  • Üzvlər Azərbaycanda Elektron Ticarətin inkişafının imkanlarını araşdırır.
  • Elektron Ticarətdə problemləri həll etmək üçün təkliflər verirlər.
  • Üzvlər Azərbaycan Qanunvericiliyinə görə fəaliyyətlərini nizamlayırlar.
  • Elektron Ticarətin təbliği üçün tədbirlər, konferanslar, görüşlər keçirirlər.