Birliyin ortaq məqsədləri və tövhələri

  • İstehlakçıların elektron ticarətə sevgisini artırmaq
  • Ortaq problemləri müzakirə edib həll etmək
  • Elektron Ticarət saytlarına güvəni artırmaq
  • Dünya Elektron Ticarət bazarında öz sözümüzü demək
  • Qanunvericiliyin təkmilləşməsinə kömək etmək
  • Təcrübələrimizi bölüşmək
  • Elektron Ticarət savadı yaratmaq
  • Sahibkarlığın inkişafına dəstək olmaq